Warning: Use of undefined constant VLOG - assumed 'VLOG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /projects/brugtaxat_8c/public_html/index_parts/part.16.agenda.php on line 9
Grondexploitatiewet - Kennis door ervaring! | De Brug Taxaties

Grondexploitatiewet (Grex)

Wat is een Grondexploitatiewet?

In de grondexploitatiewet krijgen gemeenten de mogelijkheid om kosten van de planontwikkeling te verhalen op grondeigenaren. In deze wet zijn zaken zoals planschade opgenomen. In de afdeling Grondexploitatie van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro - artikel 6.2.1 tot en met artikel 6.2.12) wordt o.a. nader uitgewerkt welke soorten kosten (de zogenaamde kosten soortenlijst) in aanmerking komen om te worden verhaald en wanneer dit is geoorloofd. De grondexploitatiewet is gebaseerd op het gegeven, dat degene die het meeste profijt heeft (in financiële zin), de grootste bijdrage levert in de kosten van de planontwikkeling. De hoogte en verdeling van de exploitatiebijdrage hangen af van het vroegtijdig in beeld brengen van het kostenverhaal, eventueel met een concept exploitatieplan.

De volgende aspecten kunnen grote invloed hebben op de exploitatiebijdrage

  • Wijziging van het bouwprogramma;
  • Fasering en infrastructuur

 

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl