De Brug Taxaties: kennis door ervaring


Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Onze diensten


Ervaren in taxeren

De Brug Taxaties kan u uiteenlopende taxaties verzorgen, zowel van landelijk/agrarisch -bedrijfsmatig vastgoed als gemeentelijk vastgoed

• lees meer •

Specialist in grondzaken

De Brug Taxaties is uw ervaren en gecertificeerde taxateur en adviseur voor alle voorkomende grondzaken.

• lees meer •

Professioneel met planeconomie

De Brug Taxaties is uw deskundige en professionele partner om te onderzoeken of de gebiedsontwikkeling die u voor ogen heeft haalbaar, beheersbaar en verantwoord is.

• lees meer •

Actueel


Asbestverbod van de baan

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat asbestdaken per 2025 verbiedt, weggestemd.

De fracties van VVD, CDA, PvdA, SGP en PVV stemden tegen het wetsvoorstel. Daarmee waren 43 van de 75 senatoren ertegen. Fracties van D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF, 50Plus en lid Duthler stemden voor het wetsvoorstel.

“Helaas heeft de Senaat het verbod, waarover 10 jaar lang is gesproken, naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad uiteindelijk niet gesteund. Daarmee is er nu geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van de laatste grote bron van asbest in ons leefmilieu. Dat betreur ik”, reageert Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de stemmingsuitslagen.

Lees meer

PAS legt veel plannen stil

De Raad van State heeft een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) als basis voor de toestemming voor de uitbreiding van de stikstofdepositie. Ook de vrijstelling voor beweiden en bemesten is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de Nederlandse veehouderij.

Eigenlijk zet de uitspraak de Nederlandse veehouderij op slot, zo werd al eerder op Boerenbusiness gevreesd. "Een vergunning krijgen lijkt op dit moment een mission impossible", zo twittert Franca Damen, advocaat agrarisch recht. Het is niet mogelijk in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak, zo meldt de Raad van State.
De hoogste bestuursrechter beoordeelt dat het PAS niet als de basis voor toestemming van activiteiten gebruikt mag worden. Op basis van het PAS wordt, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor de activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor deze gebieden. "Die toestemming vooraf mag niet", verklaart de Raad van State.

Volgens de Europese wetgeving moet vaststaan dat de maatregelen het gewenste positieve effect hebben op deze natuurgebieden. Het Europese Hof oordeelde in november dat ook bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen in het programma, vooraf vast moeten staan. Aangezien het PAS hier niet aan voldoet, is dit in strijd met de Europese Habitatrichtlijn.

Lees meer

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl