title
PAS legt veel plannen stil
text
De Raad van State heeft een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) als basis voor de toestemming voor de uitbreiding van de stikstofdepositie. Ook de vrijstelling voor beweiden en bemesten is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de Nederlandse veehouderij.

Eigenlijk zet de uitspraak de Nederlandse veehouderij op slot, zo werd al eerder op Boerenbusiness gevreesd. "Een vergunning krijgen lijkt op dit moment een mission impossible", zo twittert Franca Damen, advocaat agrarisch recht. Het is niet mogelijk in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak, zo meldt de Raad van State.
De hoogste bestuursrechter beoordeelt dat het PAS niet als de basis voor toestemming van activiteiten gebruikt mag worden. Op basis van het PAS wordt, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor de activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor deze gebieden. "Die toestemming vooraf mag niet", verklaart de Raad van State.

Volgens de Europese wetgeving moet vaststaan dat de maatregelen het gewenste positieve effect hebben op deze natuurgebieden. Het Europese Hof oordeelde in november dat ook bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen in het programma, vooraf vast moeten staan. Aangezien het PAS hier niet aan voldoet, is dit in strijd met de Europese Habitatrichtlijn.
date
Image (160px x 125px)
De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl