title
Asbestverbod van de baan
text
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat asbestdaken per 2025 verbiedt, weggestemd.

De fracties van VVD, CDA, PvdA, SGP en PVV stemden tegen het wetsvoorstel. Daarmee waren 43 van de 75 senatoren ertegen. Fracties van D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF, 50Plus en lid Duthler stemden voor het wetsvoorstel.

“Helaas heeft de Senaat het verbod, waarover 10 jaar lang is gesproken, naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad uiteindelijk niet gesteund. Daarmee is er nu geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van de laatste grote bron van asbest in ons leefmilieu. Dat betreur ik”, reageert Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de stemmingsuitslagen.
date
Image (160px x 125px)
De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl