Planschade advies

Wat doen wij op het gebied van Planschade risicoanalyse advisering?

heeft ruime ervaring in het adviseren van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars over planschade en nadeelcompensatie.

Tot de dagelijkse werkzaamheden behoren:

  • Het optreden als schadebeoordelingscommissie inzake planschade- en nadeelcompensatie verzoeken;
  • Het opstellen van risicoanalyses

DE BRUG Taxaties, Grondzaken Planeconomie is in staat u te adviseren in de meest complexe en uitgebreide casussen, dankzij onze ervaring door de jaren heen en het constant op niveau houden van onze kennis met behulp van cursussen en trainingen.
 

PlanschadeGemeenten worden met enige regelmaat geconfronteerd met een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade als gevolg van planologische wijzigingen. De gemeente dient een onafhankelijke commissie te benoemen, die de aanvraag beoordeelt, wanneer er sprake is van planschade. Bij de behandeling van een planschadeaanvraag werkt DE BRUG Taxaties, Grondzaken Planeconomie volgens de gemeentelijke procedureverordening en volgens de voorschriften in het Besluit ruimtelijke ordening. Onze dienstverlening gaat overigens verder dan slechts het schrijven van een planschadeadvies. Wanneer u, buiten een adviesaanvraag om, vragen heeft over bepaalde planschadeonderwerpen, dan kunt u altijd contact opnemen met DE BRUG Taxaties, Grondzaken Planeconomie.

RisicoanalysesHet is van belang om voorafgaande aan de planologische procedure te weten, hoe groot het risico op planschade is bij de ontwikkeling van een bouwplan of het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Een risicoanalyse planschade geeft inzicht in de mogelijke financiële risico’s en biedt de mogelijkheid de schade te beperken. DE BRUG Taxaties, Grondzaken Planeconomie is u hierbij graag van dienst. In een risicoanalyse zullen zij aan de hand van een planologische vergelijking tussen de vigerende planologie en de nieuwe ontwikkeling, inschatten of er sprake is van relevant planologisch nadeel. Mocht hiervan sprake zijn, dan zal op basis van geveltaxaties een inschatting worden gemaakt van de te verwachten planschade. Desgevraagd kan DE BRUG Taxaties, Grondzaken Planeconomie ook suggesties doen voor eventuele schadebeperkende maatregelen.

Nadeelcompensatie

Bedrijven en burgers kunnen door rechtmatig overheidshandelen, zoals het tijdelijk afsluiten van een weg of brug vanwege onderhoudswerkzaamheden, schade ondervinden. De ontstane schade kan op basis van nadeelcompensatie worden vergoed. Onze ervaring is dat steeds meer overheidsinstanties geconfronteerd worden met dergelijke claims. De vergoeding van dit soort schade is nog niet bij wet geregeld en betreft dan ook een complexe materie. DE BRUG Taxaties, Grondzaken Planeconomie beschikt over de noodzakelijke juridische en bedrijfseconomische kennis om nadeelcompensatie verzoeken te kunnen beoordelen. DE BRUG Taxaties, Grondzaken Planeconomie heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd binnen de overheid en werkt momenteel voor gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en particulieren.

 

 

 

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl