Onteigening

We verstaan onder een onroerende zaak, die door de wet als onroerend wordt aangemerkt. Hieronder valt de volgens het NBW( Nieuw Burgerlijk Wetboek) de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verbonden.

Hoe werkt een onteigeningsprocedure?

De overheid heeft voor grote nieuwbouwprojecten grond nodig, grond die vaak in handen is van bedrijven. De gemeente een onteigeningsprocedure starten, wanneer u en de gemeente het niet eens kunnen worden.

Wat houdt de Onteigeningswet in?

Jaarlijks krijgen duizenden ondernemers in Nederland te maken met gedwongen onteigening / eigendomsontneming. De overheid kan echter niet zomaar uw grond of pand claimen. Het is alleen mogelijk:

  • In het algemeen belang
  • Onder bepaalde voorwaarde en in overeenstemming me (inter)nationaal recht.
In bepaalde gebieden geldt de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Dit houdt in, dat u als eigenaar verplicht bent om uw grond of pand bij verkoop eerst aan de gemeente moet bieden.

 

Voor welk doel kan mijn grond worden onteigend?

Er zijn verschillende redenen waarvoor de overheid uw grond of pand nodig heeft.

  • Vaak gaat het om de aanleg van infrastructurele werken als wegen, bruggen, spoorwegen en waterwegen.
  • Of de gemeente wil aandacht besteden aan ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en besluit te zorgen voor nieuwe woningen, kantoren en openbare voorzieningen.
Bezwaar maken

Tot twee keer toe kunt u bezwaar maken, als u het niet eens bent met de onteigeningsplannen. Het inschakelen van deskundige advies ondersteuning tijdens een onteigeningsprocedure komen op rekening van de overheid

Schadeloosstelling

U heeft recht op een goede financiële vergoeding, in de vorm van een schadeloosstelling, als u wordt onteigend. Deze wordt altijd bepaald in geld en is minstens zo groot als de waarde van het bezit. U mag door onteigening niet achteruit gaan in inkomen of vermogenspositie. Daarnaast bestaat een vergoeding voor waardevermindering van ander bezit en voor bijkomende kosten als verhuiskosten en inkomensschade.

Zijn er uitzonderingen op de wet?

U kunt onteigening voorkomen, wanneer u als eigenaar van de grond kan aantonen, dat u een nieuwe, door de overheid gewenste bestemming zelf wil en kan realiseren. Een onteigeningsprocedure kan via de rechter alsnog worden ingezet, als deze plannen teveel afwijken van die van de gemeente (of andere overheid).

 

 

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl