Onroerende zaak

We verstaan onder een onroerende zaak, die door de wet als onroerend wordt aangemerkt. Hieronder valt de volgens het NBW( Nieuw Burgerlijk Wetboek) de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verbonden.

Onroerende zaak houdt in:

  • De grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, voor zover dat aard- of nagelvast daarmee is verbonden.

  • Voorbeelden:
  • Bomen
  • Vaste planten
  • Een huis met alles wat daaraan aard- of nagelvast is verbonden of wat naar zijn aard bij het huis hoort, zoals dakpannen, deuren, keuken, enz.

Duidelijke omschrijving van een onroerende zaak:

Een onroerende zaak is de grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen zaken die vast zitten aan de grond of aan een gebouw en die je niet kunt meenemen zonder iets te beschadigen. Voorbeelden zijn dakpannen, deuren, een keuken en bomen en vaste planten in de tuin.

Formele definitie van een onroerende zaak:

Een onroerende zaak is de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

 

 

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl