Specialist in grondzaken

Grond is een groot goed. Waardevol, vaak in bezit en ook veelal een bron van vragen op allerlei terreinen. Henny Steenbruggen is een ervaren en gecertificeerde rentmeester en adviseur op het gebied van grondzaken.

Grondzaken
Als beëdigd rentmeester en planeconoom beschikt De Brug Taxaties over ervaring en kennis in grondzaken, waaronder:
     - Grondverwerving
     - Onteigening
     - Vestiging van zakelijke rechten
     - Pachtzaken
     - Nadeelcompensatie
     - Planschade

Heeft u interesse?
Neemt u dan gerust contact op.

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl