Erfpachtcontract

Wat staat in een erfpachtcontract?

In het erfpachtcontract staan de rechten en plichten van de grondeigenaar (de gemeente) en de gebruiker van de grond (de erfpachter). De belangrijkste elementen in het contract zijn:

  • gegevens van de erfpachter;
  • locatie van de in erfpacht uitgegeven grond;
  • kadastrale gegevens;
  • canon (de vergoeding die u betaalt voor het gebruik van de grond, looptijd en tijdvak);
  • omschrijving van bebouwing en gebruik;
  • algemene en bijzondere bepalingen.

 

 

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl