Definitie beleggingswaarde

Wat is definitie beleggingswaarde?

De omschrijving van de beleggingswaarde komt overeen met de door RICS gestelde definitie van worth of value in use. Volgens RICS (1997) is de beleggingswaarde: “de perceptie van een specifieke investeerder van het vermogen, dat hij bereid is te betalen (of te ontvangen) voor een stroom van inkomsten, die hij verwacht te realiseren met de investering”.

Voordelen van een definitieve beleggingswaarde

  • per afsluitingsdatum van deze beschouwde periode;
  • daarbij contant gemaakt tegen de op het moment van berekening aan te houden rendementseis;
  • Gelet op het aangenomen rendement/risicoprofiel van het betreffende object en rekening houdend met het algemeen hiervoor gestelde referentieniveau van de betreffende beleggingscategorie”.

 

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl